Zelená domácnostiam pokračuje – pozor, zmeny v systéme!

Harmonogram prvých štyroch kôl

O prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z projektu Zelená domácnostiam II budú môcť domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať už v priebehu februára 2020. Jednotlivé kolá budú vyhlasované tak ako vlani, samostatne pre jednotlivé druhy zariadení. Podľa vyjadrenia generálnej riaditeľky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, budú vydané poukážky v hodnote 5,2 milióna eur.

Kolo Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti do
25. 18.2.2020 tepelné čerpadlo 3 000 000 € 1 000 19.3.2020 18.5.2020
26. 25.2.2020 kotol na biomasu 500 000 € 333 26.3.2020 25.5.2020
27. 3.3.2020 slnečný kolektor 1 000 000 € 571 2.4.2020 3.6.2020
28. 10.3.2020 fotovoltický panel 700 000 € 467 9.4.2020 10.6.2020

Tri milióny na tepelné čerpadlá

Tak ako minulý rok, budete môcť žiadosti vyplniť elektronicky, a to v týždenných intervaloch každý utorok o 15:00. Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára a k dispozícii budú až 3 milióny €. Hlavý dôvod tak vysokej sumy finančných prostriedkov už v prvom kole tohoto roku je, aby poukážky na tepelné čerpadlá mohli získať aj domácnosti, ktorým sa to vlani nepodarilo.

V druhom budú podporené kotly na biomasu

Nasledovať bude kolo určené pre kotly na biomasu s čiastkou 0,5 milióna eur. Na slnečné kolektory je pripravený 1 milión €. Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely s čiastkou 0,7 milióna € a termínom otvorenia 10. marca 2020. Dovtedy bude SIEA informovať o ďalších termínoch a spôsobe podávania žiadostí o poukážku.
Solárne systémy KLIMA House - Humenné a Prešov

Konečne zmena v systéme prideľovania poukážok!

V najbližších mesiacoch bude aktualizovaný aj informačný systém tak, aby bolo možné vytvárať zásobníky žiadostí. Znamená to, že žiadosť vyplníte len raz na dlhšie časové obdobie a poukážky budú vydávané postupne podľa dostupného objemu finančných prostriedkov. Podmienkou je predložiť v stanovenej trojmesačnej lehote kompletnú žiadosť o preplatenie poukážky a prostriedky sa tak nebudú zbytočne blokovať. Vydávanie poukážok tak bude plynulejšie a podporených bude viac inštalácií.

Poukážky môžu pokryť maximálne 50% ceny

Aj v roku 2020 znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50% oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia, preto budú podporené len kotly na biomasu a iné moderné zelené technológie, nie kotly na uhlie. Platiť budú rovnaké sadzby podpory ako v minulom roku. Rodinný dom môže získať maximálne 1750 eur na slnečné kolektory, 3400 eur na tepelné čerpadlo, 1500 eur na kotly na biomasu a 1500 eur na fotovoltaické systémy.

Teplené čerpadlá Daikin Altherma

10 000 000 eur vydaných v minulom roku

Za minulý rok je už preplatených viac ako 5000 poukážok v hodnote takmer 10 miliónov eur, ale 1200 platných poukážok za cca 2,5 milióna stále nebolo uplatnených! Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Projekt bude podporovať inštaláciu vybraných zelených zariadenia s výkonom do 140 MW až do roku 2023.

Chcem viac informácií Kontaktné informácie