Fotovoltické systémy

Slnečná alebo fotovoltická elektráreň je zariadenie produkujúce elektrickú energiu zo slnečného žiarenia, ktorú môžete využiť vo vašej domácnosti alebo firme. Solárne systémy sú podporované v rámci projektu EU Zelená domácnostiam a je na ne poskytovaná štátna dotácia. Sme registrovaným oprávneným zhotoviteľom s osvedčením na montáž solárných systémov Ak chcete uplatniť poukážku na štátnu dotáciu, napíšte nám.

Spracovanie projektu - KLIMA House, Humenné a Michalovce

Vypracujeme projekt

Získanie štátnej dotácie - KLIMA House, Humenné a Michalovce

Pomôžeme s dotáciou

Nákup zariadenia - KLIMA House, Humenné a Michalovce

Poradíme pri nákupe

Inštalácia a servis - KLIMA House, Humenné a Michalovce

Servis a inštalácia