Termíny ďalších kôl Zelená domácnostiam 2020

SIEA zverejnila termíny ďalších kôl na rok 2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila termíny ďalších kôl národného projektu Zelená domácnostiam II. V prvých troch tohtoročných kolách projektu Zelená domácnostiam II vydala už takmer 2-tisíc poukážok. Ďalší záujemcovia budú môcť požiadať o príspevky na tepelné čerpadlá 24. marca 2020. V poslednom 27. kole zameranom na slnečné kolektory SIEA vydala 600 poukážok v hodnote 1 milión €, ktoré bolo uzatvorené po 17 minútach, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú čiastku.

Kolo: Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti na preplatenie do
28. 10.3.2020 fotovoltický panel 700 000 € 467 9.4.2020 10.6.2020
29. 24.3.2020 tepelné čerpadlo 1 500 000 € 500 23.4.2020 24.6.2020
30. 31.3.2020 kotol na biomasu  400 000 € 267 30.4.2020 30.6.2020
31. 14.4.2020 slnečný kolektor 700 000 € 400 14.5.2020 14.7.2020
32. 21.4.2020 fotovoltický panel 500 000 € 333 21.5.2020 21.7.2020
Termíny ďalších kôl národného projektu Zelená domácnostiam II

K avízovaným zmenám v systéme zatiaľ nedošlo

Na tepelné čerpadlá SIEA v úvodnom 25. kole Zelenej domácnostiam II 2020 bola vyčlenená suma 3 milióny €, čo je od začiatku projektu najvyššia suma v kole určenom pre jeden druh zariadenia. Kolo bolo uzatvorené už po 13 minútach od otvorenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú čiastku. K dlhodobo avízovaným zmenám registrácie žiadostí typu „zásobníka elektronických žiadostí“ teda doteraz nedošlo. Na tepelné čerpadlá sa aj v roku 2020 plánuje celkovo uvoľniť polovica sumy financií z projektu.

Kedy teda bude možné požiadať o poukážku?

Už zajtra – utorok 10. marca vyhlási SIEA 28. kolo, zamerané na podporu využívania fotovoltických panelov, v ktorom je k dispozícií 700-tisíc €. Harmonogram pokračuje kolom pre tepelné čerpadlá, ktoré sa uskutoční 24. marca. Na toto už 29. kolo, určené pre tepelné čerpadlá, je vyčlenená suma 1,5 milióna €, vďaka ktorej by podporu mohlo získať približne 500 domácností. 31. marca 2020 bude možné požiadať o poukážky na kotly na biomasu v celkovej hodnote 400-tisíc €. V kole určenom pre slnečné kolektory, 14. apríla, je vyčlenených 700-tisíc € a zatial posledný známy termín zverejnený na tento rok je 21. apríla – kolo pre fotovoltické panely, v ktorom bude k dispozícií 500-tisíc €.

Len pre domácnosti mimo Bratislavský kraj

Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine. Informácie o ďalších termínoch, kedy bude možné požiadať o poukážku, SIEA spresní v nasledujúcich mesiacoch. Aktuálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 5 800 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok, ktoré boli vydané vlani, je 11,4 milióna €. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Podpora z projektu Zelená domácnostiam II nie je určená pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi najviac rozvinuté regióny Slovenska.

Poukážky môžu pokryť maximálne 50% ceny

Aj v roku 2020 znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50% oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia, preto budú podporené len kotly na biomasu a iné moderné zelené technológie, nie kotly na uhlie.

Chcem viac informácií Kontaktné informácie