Zelená domácnostiam II 2021 s navýšeným rozpočtom

Domácnosti, ktoré sa v roku 2021 rozhodnú inštalovať tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltaické panely či kotol na biomasu, budú môcť opäť získať príspevok z projektu Zelená domácnostiam II. Príspevky na obnoviteľné zdroje teda pokračujú, pričom dodatočné financie pôjdu najmä na príspevky na tepelné čerpadlá. Žiadosti o príspevky bude možné opätovne podávať od februára, pričom domácnosti, ktoré príspevok získajú, budú mať na inštaláciu zariadení podobne ako vlani päť mesiacov. Informovala o tom Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Výška príspevkov na rok 2021 sa nemení

Výška podpory na jednotlivé druhy zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, zostáva v roku 2021 nezmenená. Aj naďalej bude závisieť od inštalovaného výkonu daného zdroja. Najvyššie príspevky môže domácnosť získať na tepelné čerpadlo. Horná sadzba dotácie je v tomto prípade stanovená na 3 400 eur. Na slnečné kolektory bude možné získať príspevok maximálne vo výške 1 750 eur, na fotovoltaické panely alebo biomasový kotol najviac 1 500 eur.

V zásobníkoch sú všetky voľné prostriedky

SIEA doplnila do tzv. zásobníkov všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte k dispozícii. Ide o čiastku 10,8 miliónov €. Z tejto doplnenej sumy pôjde najväčšia časť, rovných šesť miliónov eur, na príspevky na tepelné čerpadlá. Na slnečné kolektory má ísť dodatočných 1,7 mil. €, na fotovoltaické panely 1,6 mil. € a na kotly na biomasu 1,5 mil €. Aj naďalej bude ponechaná predĺžená platnosť poukážok na päť mesiacov, aby mali domácnosti dostatok času na zabezpečenie inštalácie zariadení. Žiadosti o preplatenie budú vybavované priebežne s rešpektovaním protiepidemiologických opatrení.

Kedy začínajú prvé kolá žiadostí

Domácnosti budú môcť aj v roku 2021 registrovať svoje žiadosti o príspevok cez elektronický systém. Podľa pravidiel, ktoré SIEA zaviedla od minulého roka, sa budú žiadosti o príspevok ukladať v „zásobníkoch.“ Zásobníky pre jednotlivé druhy zariadení sa budú otvárať postupne s postupným vydávaním poukážok. Žiadosti o príspevky na jednotlivé druhy zariadení bude možné podávať v týchto termínoch:

fotovoltické panely

od 8. februára 2021

slnečné kolektory

od 10. februára 2021

tepelné čerpadlá

od 15. februára 2021

kotly na biomasu

od 17. februára 2021

Zásobníky sa budú otvárať v tradičnom čase vždy o 15. hodine v uvedené dni a prvé tohtoročné poukážky budú vydané v nasledujúcich dňoch, v utorok alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako vlani aj v roku 2021 naďalej platí, že domácnosti môžu v elektronickom systéme upravovať žiadosti o príspevky až do vydania poukážky. 

Najvyššie alokácie na tepelné čerpadlá

Za posledné dva roky SIEA cez projekt Zelená domácnostiam II podporila inštalácie takmer 11 000 zariadení. Domácnosti si rozdelili príspevky na tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltické panely či kotly na biomasu v celkovej sume 21,7 miliónov eur. V celom projekte je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov eur. Zmluvy medzi SIEA a domácnosťami, ktoré získali príspevok, sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Najväčší počet príspevkov zo Zelenej domácnostiam II išiel na tepelné čerpadlá (3561 inštalovaných zariadení) a slnečné kolektory (3483 inštalácií). Ďalej nasledujú fotovoltaické panely (2134 inštalácií) a kotly na biomasu (1666 inštalácií).

Zdroj: energie-portal.sk