Stavať sa môžu už len takmer nulové domy

Zákon o energetickej hospodárnosti budov v §2 ods. 10 ustanovuje, že budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. „Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti,“ píše sa v zákone.

Energetická trieda A0 je od roku 2021 povinná

Od 1. januára na Slovensku platia prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov – na nové stavby sa vzťahuje energetická trieda A0. Takmer nulové domy musia využívať obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelné čerpadlá. Každý, kto sa práve rozhodol postaviť si vlastný rodinný dom, preto musí dôkladne zvážiť, akým spôsobom dosiahnuť splnenie kritérií takmer nulovej potreby energie. Pri navrhovaní domov v energetickej triede A0 je pritom treba myslieť na mnohé aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty a v maximálnej miere využiť zisky.

Najdôležitejšie aspekty takmer nulového domu

Všetky faktory treba hodnotiť komplexne a pri návrhu zohľadňovať ich dopad na celkovú energetickú bilanciu domu. V snahe dosiahnuť potrebné tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií je vhodné voliť postupy, ktoré zbytočne nekomplikujú realizáciu domu. Aj s jednovrstvovou obvodovou stenou sa môže dostať dom do štandardu A0 pokiaľ dosahuje požadované parametre.

  • tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy,
  • vhodný tvar budovy,
  • vhodná orientácia na svetové strany,
  • spôsob vetrania

A0 sa dá dosiahnúť aj s fotovoltaikou

Bez zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje inštalovaných priamo na / v budove alebo v jej blízkosti, nie je možné dosiahnuť, aby stavba spotrebovala nulovú energiu z externého prostredia alebo vyprodukovala viac energie, ako spotrebuje. Jednou z alternatív sú pritom aj fotovoltaické panely, ktoré môžu byť v kombinácii s tepelným čerpadlom výhodným riešením. Fotovoltaika je ako súčasť budov samozrejmou voľbou, pretože je to čistá energia s veľmi nízkou uhlíkovou stopou.

Najväčší záujem je o umiestnenie fotovoltaiky na strechách budov, v súčasnosti však rastie záujem aj jej integrovanie fotovoltaiky do fasády budov, a to na vonkajšej stene, alebo priamo jej zabudovanie, keď nahrádza stavebný materiál. Fasádna fotovoltaika je preto investične náročnejšia, ale zase umožňuje inštaláciu väčšieho výkonu, čo poskytuje viac energie.

Trieda A0 vyžaduje obnoviteľné zdroje energie

Energetická trieda A0 je od januára 2021 povinnou pre všetky nové budovy, ale nie je dom ako dom. Aj keď sa to nemusí zdať, z pohľadu energetickej efektívnosti napríklad obľúbené bungalovy ťahajú za kratší koniec. Pri návrhu domu v triede A0 je totiž dôležité zvážiť aj tvar domu, pričom bungalov v porovnaní s dvojpodlažným domom ťažšie dosiahne štandardy takmer nulového domu. Napríklad pri modelovom bungalove s faktorom tvaru 0,99 použitie plynového kotla na vykurovanie a prípravu teplej vody nestačí. Takýto musí byť doplnený krbom, resp. rekuperačnou jednotkou a fototermickými kolektormi. Tepelné čerpadlo by však v prípade bungalovu mohlo zabezpečiť, že sa dom dostane do triedy A0.

Následkom nepriaznivejšieho faktoru tvaru má bungalov vyššiu potrebu energie na vykurovanie, pre dosiahnutie triedy A0 je preto potrebné využívať vo zvýšenej miere obnoviteľné zdroje energie. Výhodou v prípade dvojpodlažného domu (s faktorom tvaru 0,72) je, že nie je potrebné navrhovať toľko technických zariadení ako pri bungalove, aby sa znížila potreba primárnej energie pod hraničnú hodnotu triedy A0. Tá je na úrovni 54 kWh/m2/rok. Pri správnom návrhu obálky budovy a jej vhodnej orientácii, je možné dosiahnuť úroveň A0 aj bez rekuperácie, a to práve aj vďaka priaznivejšiemu faktoru tvaru. Použiť by bolo potrebné už len malý doplnkový zdroj využívajúci obnoviteľné zdroje energie, aby sa finálne zlepšila hodnota primárnej energie.

Zdroj: energie-portal.sk