Objednávka servisných služieb

Pravidelným servisovaním zariadení zákazník zabezpečuje maximálnu životnosť a funkčnosť danú od výrobcov zariadení. Vyhradené technické zariadenia ako napríklad “plynový kotol” je povinný ich vlastník, podľa vyhlášky 508/2009, pravidelne servisovať, aby zabezpečil bezpečnú prevádzku zariadenia. Po servise zariadenia dostáva zákazník doklad (napr. montážny denník), potvrdzujúci vykonaný servis a jeho rozsah, potvrdený podpisom.

Uisťujeme vás, že aj počas celej inštalácie aj servisných služieb nosíme ochranné rúška a rukavice a pracovný priestor, cele zariadenie aj kľučky dverí po servise vždy pred odchodom vydezinfikujeme.

[booked-calendar]