Ako vlastne funguje tepelné čerpadlo?

Teplené čerpadlá Daikin Altherma

Domácnosti spotrebujú najväčšiu časť energie na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Vzhľadom na vysoké ceny vykurovacieho oleja a zemného plynu sú tepelné čerpadlá obzvlášť výhodnou alternatívou, najmä pre novostavby, ale aj ako obnova starých vykurovacích zariadení.

Ekonomické a ekologické vykurovanie

Tepelné čerpadlá využívajú teplo z okolitého prostredia, ktoré je zdarma zo zeme, zo spodnej vody, alebo zo vzduchu a počas celého roka poskytujú teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Výrazne znižujú náklady na spotrebu energie, znižujú spotrebu fosílnych palív a tak aj produkciu splodín oxidu uhličitého CO2.

Teplo získavané energiou z prírody

Najznámejším systémom je tepelné čerpadlo získavajúce teplo zo zeme. Využíva zem ako zdroj tepla pomocou prvého obehového okruhu naplneného soľankou, ktorá cirkuluje v sondách umiestnených v zemi. Soľanka je zmes vody a ekologickej nemrznúcej zmesi. Od 15 metrov hĺbky má zem trvalo teplotu asi 10 °C a soľanka sa tu zohrieva. Ide však zvyčajne o najdrahšie riešenie, preto sa častejšie využíva podstatne dostupnejšie riešenie vykurovacieho systému s využitím tepelného čerpadla vzduch – voda.

Princíp tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo funguje na podobnom, princípe ako chladnička, ale v opačnom využití. Tepelné čerpadlo získava teplo zo zeme, vody alebo vzduchu a odovzdáva ho chladiacemu médiu v druhom okruhu, kde sa ohreje a odparuje. Elektricky poháňaný kompresor odparované médium nasáva, stláča a pritom zvyšuje jeho teplotu. V skvapalňovacom zariadení sa para kondenzuje a odovzdáva teplo tretiemu – vodnému okruhu. Tekuté médium je nasledovne uvoľnené pomocou expanzného ventilu, a potom môže celý obeh v tepelnom čerpadle začať znova.

Ideálne pre nízkoenergetické novostavby

Pretože tepelné čerpadlo využívajúce teplo zo zeme môže byť účinne použité pri nízkoteplotných vykurovacích systémoch, hlavne podlahovom vykurovaní, doporučuje sa hlavne pri novostavbách. Ďalšia výhoda: okrem vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody môže tepelné čerpadlo s pomocou ďalších pridaných komponentov prevziať aj vetranie a chladenie domácnosti.

Účinnosť a výkonnosť

Kompresor tepelného čerpadla spotrebuje málo energie a pracuje veľmi účinne: s 1 kW/h elektrického prúdu vyprodukuje moderné tepelné čerpadlo až 4-5 kW/h vykurovacej energie. To ho robí neporaziteľne výhodným a životné prostredie nezaťažujúcim systémom. Tepelné čerpadlo získava 70-80% vykurovacej potreby zdarma z okolitého priestoru. Obstarávacie náklady sú síce vyššie ako u plynového alebo olejového vykurovania, ale prevádzkové náklady sú o 50-70 percent nižšie ako u konvenčných vykurovacích systémov. Vo Švédsku je touto technikou vybavených viac ako 90% novostavieb!